De russisk-danske forbindelsers historie

Vi publicerer her med venlig tilladelse fra Den Russiske Ambassade i Danmark en oversættelse til dansk af en af deres artikler om diplomatiske forbindelser mellem Danmark og Rusland før og nu. Den russiske originaltekst findes her.

De første vidnesbyrd om et forhold mellem Danmark og Rusland går tilbage til det IX.-XI. århundrede.
Både europæiske og russiske kilder fra den tid viser, at forfædrene til de nuværende skandinaviske folk, herunder det danske, havde forbindelse med de oldrussiske fyrstedømmer.

Det er vældig interessant, at slægtsforholdene mellem repræsentanterne for de to nationers adel allerede blev etableret i middelalderen. Således var hustruen til hertugen af Sønderjylland, Knud Lavard (1096-1131), Ingeborg, barnebarn af Kievs storfyrste, Vladimir Monomakh. Hendes søn, den kommende kong Valdemar I den Store (1131-1182), blev opkaldt efter sin russiske bedstefar. Valdemar I var til gengæld også gift med en russisk fyrstedatter, Sofija af Novgorod.

Den første skriftlige russisk-danske forbundsaftale, som fik titlen “aftalen om kærlighed og broderskab”, blev undertegnet i 1493 mellem den danske kong Hans, og storfyrsten af Moskva, Ivan III. Aftalen planlagde udarbejdelsen af en militær alliance, rettet mod Sverige, og blev forlænget i 1516 under Ivan IIIs søn, Vasilij III.
Det næste væsentlige skridt i udviklingen af bilaterale forbindelser foregik i Peter den Stores regeringstid. Peter ønskede at alliere sig med Danmark i den Store Nordiske Krig. Det var netop under Peter den Store, at der i 1700 blev oprettet et varigt russisk gesandtskab i København, hvis leder var gesandt Andrej Petrovitj Ismajlov. Tsaren selv besøgte København i 1716 og deltog i forhandlinger mellem de to lande om en landgang i den svenske provins Skåneland, som dog ikke fandt sted.

I det XIX. århundrede var der en vigtig milepæl i udviklingen af forholdet mellem de to lande, nemlig ægteskabet mellem den russiske tronfølger Aleksander (den senere kejser Aleksander III) og den danske prinsesse Dagmar, som er indskrevet i russisk historie under navnet Marija Fjodorovna.
Netop på Aleksander IIIs tid blev det russiske gesandtskab i København udvidet til ambassade (1893).
På grund af Oktoberrevolutionen i 1917 blev alle diplomatiske forbindelser mellem de to lande afbrudt og først i 1924 genoprettet på gesandtskabsniveau.
I begyndelsen af anden verdenskrig blev Danmark besat af tyskerne, og forbindelsen med USSR blev afbrudt. Forholdet mellem de to lande på gesandtskabsniveau blev genoptaget i maj 1945 (i 1955 blev det udvidet til ambassadeniveau).

Den første sovjetiske leder, der var i Danmark – Nikita Khrusjtjov – besøgte Danmark i 1964. I 1975 kom også Danmarks dronning Margrethe II til Moskva.

I dag karakteriseres udviklingen af de bilaterale forbindelser mellem Danmark og Rusland efter en lang pause også ved en række besøg på højt niveau. I december 2010 var den russiske præsident Dmitrij Medvedev på officielt besøg i Danmark. Premierminister Vladimir Putin besøgte Danmark i april 2011, og Margrethe II var på besøg i Rusland i september 2011.

Dansk oversættelse © Dorothea Radujko 2015.

Originaltekst på russisk: http://denmark.mid.ru/istoria-rossijsko-datskih-mezgosudarstvennyh-otnosenij

Foto af Valdemar den Store © Nils Jepsen (Nico-dk, Wikimedia Commons ).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.