De russisk-danske forbindelsers historie

Vi publicerer her med venlig tilladelse fra Den Russiske Ambassade i Danmark en oversættelse til dansk af en af deres artikler om diplomatiske forbindelser mellem Danmark og Rusland før og nu. Den russiske originaltekst findes her.

De første vidnesbyrd om et forhold mellem Danmark og Rusland går tilbage til det IX.-XI. århundrede.
Både europæiske og russiske kilder fra den tid viser, at forfædrene til de nuværende skandinaviske folk, herunder det danske, havde forbindelse med de oldrussiske fyrstedømmer.

Det er vældig interessant, at slægtsforholdene mellem repræsentanterne for de to nationers adel allerede blev etableret i middelalderen. Således var hustruen til hertugen af Sønderjylland, Knud Lavard (1096-1131), Ingeborg, barnebarn af Kievs storfyrste, Vladimir Monomakh. Hendes søn, den kommende kong Valdemar I den Store (1131-1182), blev opkaldt efter sin russiske bedstefar. Valdemar I var til gengæld også gift med en russisk fyrstedatter, Sofija af Novgorod.

Den første skriftlige russisk-danske forbundsaftale, som fik titlen “aftalen om kærlighed og broderskab”, blev undertegnet i 1493 mellem den danske kong Hans, og storfyrsten af Moskva, Ivan III. Aftalen planlagde udarbejdelsen af en militær alliance, rettet mod Sverige, og blev forlænget i 1516 under Ivan IIIs søn, Vasilij III.
Det næste væsentlige skridt i udviklingen af bilaterale forbindelser foregik i Peter den Stores regeringstid. Peter ønskede at alliere sig med Danmark i den Store Nordiske Krig. Det var netop under Peter den Store, at der i 1700 blev oprettet et varigt russisk gesandtskab i København, hvis leder var gesandt Andrej Petrovitj Ismajlov. Tsaren selv besøgte København i 1716 og deltog i forhandlinger mellem de to lande om en landgang i den svenske provins Skåneland, som dog ikke fandt sted.

I det XIX. århundrede var der en vigtig milepæl i udviklingen af forholdet mellem de to lande, nemlig ægteskabet mellem den russiske tronfølger Aleksander (den senere kejser Aleksander III) og den danske prinsesse Dagmar, som er indskrevet i russisk historie under navnet Marija Fjodorovna.
Netop på Aleksander IIIs tid blev det russiske gesandtskab i København udvidet til ambassade (1893).
På grund af Oktoberrevolutionen i 1917 blev alle diplomatiske forbindelser mellem de to lande afbrudt og først i 1924 genoprettet på gesandtskabsniveau.
I begyndelsen af anden verdenskrig blev Danmark besat af tyskerne, og forbindelsen med USSR blev afbrudt. Forholdet mellem de to lande på gesandtskabsniveau blev genoptaget i maj 1945 (i 1955 blev det udvidet til ambassadeniveau).

Den første sovjetiske leder, der var i Danmark – Nikita Khrusjtjov – besøgte Danmark i 1964. I 1975 kom også Danmarks dronning Margrethe II til Moskva.

I dag karakteriseres udviklingen af de bilaterale forbindelser mellem Danmark og Rusland efter en lang pause også ved en række besøg på højt niveau. I december 2010 var den russiske præsident Dmitrij Medvedev på officielt besøg i Danmark. Premierminister Vladimir Putin besøgte Danmark i april 2011, og Margrethe II var på besøg i Rusland i september 2011.

Dansk oversættelse © Dorothea Radujko 2015.

Originaltekst på russisk: http://denmark.mid.ru/istoria-rossijsko-datskih-mezgosudarstvennyh-otnosenij

Foto af Valdemar den Store © Nils Jepsen (Nico-dk, Wikimedia Commons ).

Flag

Jeg har altid interesseret mig for alle slags flag. Det er jo så spændende at finde ud af, hvad forskellige symboler og farver betyder. Hvert flag har sin egen historie, og der er (eller var) folk, som er stolte over det. I øvrigt ligner nogle flag efter min mening rigtig flotte billeder. I dag er det på mode at iføre sig tøj med det britiske eller det amerikanske flag på. Jeg synes, det ser meget fedt ud. Jeg har selv shorts, to T-shirts og en taske med Union Jack. Der er slet ikke noget politisk i det for mig. Jeg opfatter i dette tilfælde bare flagene som et smukt ornament.
Jeg kan godt lide at rejse, og jeg rejser meget, og så begyndte jeg for flere år siden at samle flag fra forskellige lande. Nu har jeg flag, som jeg købte i Norge, Storbritannien, Skotland, Grækenland, Sverige, Katalonien og Danmark. Jeg har selvfølgelig også det russiske flag. Flagene står i vasen på skabet på mit værelse og minder mig om mine rejser og andre lande.

Flag
Flagene minder mig om mine rejser. Foto © Margarita Sjumejkina 2015.

I dag kiggede jeg på flagene og forstod pludselig, at det faktisk var let for mig at fortælle om alle flag undtagen det russiske. Naturligvis vidste jeg noget om dets historie, men ikke så meget. Og det var jo pinligt! Og så læste jeg om det, og nu vil jeg prøve at fortælle, hvorfor Rusland har sådan et flag med tre striber – hvid, blå og rød.
Der findes ikke noget navn for det russiske flag i modsætning til Dannebrog eller Union Jack. Men flaget kan prale med en lang historie. Det opstod i begyndelsen af 1700-tallet og var oprindeligt et flag for flåden, og Peter den Store havde sit skib malet med hvide, blå og røde striber. Derefter begyndte man at bruge dette flag for at markere nye russiske territorier. Det var et flag for opdagelsesrejsende og pionerer.
Flaget blev til det officielle Ruslands flag ved kroningen af Nikolaj II i 1896. Efter revolutionen i 1917 erstattede den nye, sovjetiske regering det trefarvede flag med et nyt, rødt flag med gul hammer, segl og stjerne. Men Sovjetunionen gik i opløsning i 1991, og det gamle flag blev officielt igen.
Det er svært at sige, hvad disse tre farver – hvid, blå og rød – betyder. Det er meningen, at hvid symboliserer frihed og suverænitet, blå symboliserer Jomfru Marias beskyttelse, og rød symboliserer tsarens magt. Der er også en teori om, at hvid står for fred og renhed, blå for tro og hengivenhed, og rød for kraft og blod, som blev udgydt for fædrelandet. Man skal også huske, at ”rød” (krasnyj) betød “smuk” i gamle dage. Russere sagde for eksempel ”den røde jomfru” (krasna dévitsa) om en smuk pige.
Der er en god tradition i Danmark for at holde fester med Dannebrog som udsmykning. Måske skal russere låne denne tradition, fordi det er en god ting at elske sit lands flag og huske, hvad det betyder for landet.